Cellgrupper är små grupper i församlingen som har till syfte att människor skall ha en gemenskap av människor där man kan lära känna varandra på ett annat sätt än i den stora församlingen med de stora samlingarna.

Cellgruppen är bra när det gäller att tränas i att betjäna varandra, att be för varandra och dela profetiska hälsningar eller vad det nu kan vara. Du kan här få tillfälle att dela din tro och vad Gud gör i ditt liv eller vad han inte gör. Att äta tillsammans och prata om hur det varit på jobbet eller skolan är naturligt i den här formen av gemenskap.

Om du känner att du vill vara med i en cellgrupp eller vill veta mer om hur det är i en grupp så kan du kontakta Ing-Marie Granberg som vet mer om detta och kan lotsa dig till en grupp om du så önskar.

Go to top