Det är över 20 år sedan som tilltalet kom till församlingen att bygga den kyrka som församlingen har som sin byggnad för arbetet. Det var många tilltal från Herren genom olika personer som ledde fram till beslutet att bygga. En stor utmaning för en grupp på mindre än hundra personer. Men med tro på Gud och stor iver och entusiasm gick man till verket och kunde se hur kyrkan växte fram.

Idag är det långt ifrån alla som var med när kyrkan byggdes, men det som är underbart är att Guds verk går fram. Församlingen är inte en byggnad eller en plats. Församlingen är människor som Gud kallat att följa honom. En församling är som en familj, den förändas hela tiden.

Församlingens tilltal:

 

               1Jubla, du ofruktsamma,som aldrig har fått barn,

               brist ut i jubelrop, du som aldrig har fött!

               Den övergivna skall få fler barn än den gifta kvinnan, säger Herren.

               2Gör mer plats åt ditt tält, spänn ut dina tältdukar,

               snåla inte, gör linorna längre, slå ner pluggarna stadigt.

               3Åt söder och norr skall du utbreda dig,

               dina ättlingar skall fördriva de främmande folken

               och bosätta sig i de övergivna städerna.

               4Var inte rädd, du skall inte behöva skämmas,

               blygs inte, du skall inte förödmjukas.

               Nej, du skall glömma din ungdoms skam,

               inte mer minnas änketidens smälek.

               5Ty din man är han som har skapat dig,

               han vars namn är Herren Sebaot,

 

Go to top