Benny och AnnMarie Nilsson

Sedan 1 mars 2016 är Benny pastor och föreståndare i Salemförsamlingen Habo. Benny har jobbat som pastor i ett flera församlingar i landet – i Frinnaryd, i Hallsberg och i Umeå samt som fängelsepastor. Han är uppvuxen i Askeby utanför Linköping. Hemförsamlingen var en landsortsförsamling, Vårdsbergs baptistförsamling, en andlig miljö som gav en stabil grund för framtiden, för tron och kallelsen. Efter diverse arbeten inom den social och diakonala sektorn och ett par års ungdomsledartjänst i en kyrka blev teologiska studier och pastorsutbildning vid Örebro Teologiska högskola. Benny trivs i uppgiften att få vara ”pastor” i ordets sanna innebörd ”herde”, att ha omsorg om människor, att predika och undervisa, att få jobba med själavård. Benny älskar de naturliga mötesplatserna där man kan få lyssna och samtala med människor om glädjeämnen men också om kampen i livet, och om möjligheterna och förhoppningarna, om vem Jesus är och vad han betyder. Benny önskar att Salemkyrkan får vara en mötesplats mellan jord och himmel, mellan behov och resurs, mellan människa och Gud.

Benny är sedan 1983 gift med AnnMarie, som vuxit upp i Borgunda utanför Skövde. Hemförsamlingen var Pingstförsamlingen Skövde. AnnMarie har också studerat teologi, och har under några år delat pastorstjänst med Benny (i Frinnaryd). AnnMarie har också en förskollärarutbildning och har under många år arbetat som förskollärare. Paret har två vuxna söner.

Benny och AnnMarie är glada över att fått möjligheten att flytta till Habo och upplever en stor förväntan på vad Gud vill göra i och genom Salemförsamlingen bland människor som bor och lever i Habo, för att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd.

Go to top