”Vi vill ge Guds rike till varje människa med Jesu kärlek i Andens kraft”

 

GUDS RIKE

-         De goda nyheter Jesus förkunnade (både i ord och i handling) var ett glädjebud om Guds rike.

-         Jesus sade att riket var inom och ibland alla som trodde och tror på honom.

-         Ett tillstånd där Guds goda och kärleksfulla vilja sker (inte främst ett geografiskt område).

Guds rike handlar om:

-         förlåtelse; hopp, frihet, glädje och liv;

-         förvandlade och upprättade människoliv;

-         helande – människan kan redan här och nu få uppleva helande till ande, själ och kropp;

-         helade relationer;

-         att följa Jesus – han är min förebild;

-         den helige Ande – Hjälparen

-         en ny gemenskap – församlingen

-         evigt liv.

...............................................................................................................


”Lite mer och lite djupare”

 

Vad är ”Guds rike”?

Det centrala i Jesu förkunnelse var ”Guds rike” (Matt 13:31-33, Luk 4:43, 8:1, 16:16). Han förkunnade ”Guds rike” i både ord och handling (Matt 4:23-25, 9:35). ”Guds rike” är inte främst en geografisk plats, utan ett tillstånd då Guds vilja sker och där Guds herravälde råder. När Jesus Kristus – Guds son – började sin verksamhet förkunnade han för människorna: ”Tiden är inne, och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet” (Mark 1:15). Det Jesus menade var att nu hade Guds rike kommit med hans ankomst hit till jorden. Det är som om Gud gör anspråk på det som rätteligen tillhör honom från tidernas början. Syndafallet och människans skilsmässa från Gud får inte sista ordet. Guds rike invaderar den nuvarande tidsåldern som präglas av ondska och den Onde. I och genom sin son, Jesus Kristus, har Gud bestämt sig för att rädda människor och sin skapelse för tid och evighet.

”Guds rike” handlar om:

-         förvandlade och upprättade liv: man blir frälst (Mark 16:15), född på nytt (Rom 6:6-11), ett Guds barn (Matt 1:12; 3:3; Rom 8:15-17; Gal 3:26-27), en ny skapelse i Jesus Kristus (2 Kor 5:17), man får ett evigt liv (Joh 3:16).

-         efterföljelse och lärjungaskap – att följa Jesus, att ha Jesus som Herre i sitt liv (Mark 1:17; Matt 28:19, Gal 2:19-20), en ny identitet (Rom 12:1-2; 13:11-14; Gal 5:1, Joh 8:36, 1 Joh 1:7-9).

-         den helige Ande, ”Hjälparen”: ges som en gåva när man blir frälst (Apg 2:38, Joh 14:26, 15:26, 16:13-15, Apg 1:8, Ef 5:18).

-         en ny gemenskap: den kristna församlingen (Apg 2:42-47), med tjänande, generositet och enhet (Gal 3:26-28, Kol 3:12-17, Ef 4:1-6), med Andens gåvor (Rom 12:3-8, 1 Kor 12:4-11, 27-31, 14:26, 1 Petr 4:10)

-         helande: kroppsligt, själsligt och andligt (Mark 16:15-20, Apg 4:29-30, 5:12,

-         helade relationer: (med människor, i äktenskap, i familjen, med Gud (Gal 3:28, Ef 4:2, Kol 3:11-17).

-         hopp: i hoppet är vi frälsta (Rom 8:24, 1 Petr 1:3-5, 1 Joh 3:2-3).

-         evigt liv i Guds eviga rike (Upp 21:1-7).

Go to top